ผู้ต้องสงสัยที่อยู่เบื้องหลังการฆ่าหัวหน้าหมู่บ้านและสมาชิกในครอบครัวเจ็ดคนในปีที่ผ่านมาได้ตกลงชดเชยกับญาติที่ยังเหลืออยู่ ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ฆาตกรรมสังหารสุรินทร์ “บางปะสัน” นายบรรณว่องสกุลและผู้สมรู้ร่วมคิดอีกห้าคนจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งแปดจำนวนประมาณ 420,000 – 2,400,000 บาท การชดเชยจะเกิดขึ้น

นอกเหนือไปจากประโยคที่คุมขังอยู่ในเรือนจำถึงหกคนก่อนหน้านี้ จำเลยทั้งสองคนในคดีเดียวกันรับโทษจำคุก 21 เดือนและ 12 เดือนตามลำดับสำหรับบทบาท “ผู้เยาว์” ในคดีอาญา ฉันได้พูดคุยกับสุรินทร์และเขาเปล่งเสียงเต็มใจที่จะจ่ายค่าชดเชย ทนายความกล่าวว่าเมื่อวานนี้นายเกรียงศักดิ์สารภี “แต่การอภิปรายต่อไปจะต้องกำหนดเมื่อการชำระเงินจะทำ จำเลยคาดว่าจะต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 จนกว่าจะชำระเงินทั้งหมดจะทำ

Categories: news