คุณสมบัติทางเคมีของนิวเคลียสของเซลล์และส่วนประกอบของมันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการผลิตเซลล์ทั้งหมดเนื่องจากส่งผลต่อกระบวนการทางชีววิทยาขั้นพื้นฐานเช่นการอ่านข้อมูลทางพันธุกรรมจากโมเลกุลดีเอ็นเอการถอดความไปเป็น RNA และการแปลเป็นโปรตีน โดยเฉพาะความหนืดของนิวเคลียสหรือความหนาของสารละลาย

ภายในนิวเคลียสของเซลล์มีผลต่อความเร็วและระยะทางของโมเลกุลและอวัยวะภายในที่สามารถเคลื่อนที่ภายในนิวเคลียสได้ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าคุณสมบัติทางวัสดุเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายโรคของมนุษย์ อย่างไรก็ตามการวัดความท้าทายเหล่านี้เป็นความท้าทายที่ยาวนาน – วิธีการก่อนหน้านี้ได้อาศัยการแทรกแซงที่ขัดขวางโดยการตอบสนองของเซลล์ ในการศึกษา PRL นักวิจัยต้องการที่จะเอาชนะสิ่งนี้ด้วยการใช้พลวัตและเหตุการณ์ภายในเซลล์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติภายในนิวเคลียสของเซลล์มนุษย์เพื่อสรุปคุณสมบัติทางกายภาพของนิวเคลียสและองค์ประกอบในเซลล์ที่มีชีวิต

Categories: health news