วิธีการบริการป้องกัน-กำจัดลูกน้ำยุงลาย การควบคุมกำจัดยุง ยุงเป็นแมลงที่ทุกคนรู้จักกันดีมีแพร่กระจายทั่วโลกทั้งในเขตร้อนและเขตหนาว ยุงทุกชนิดจะวางไข่ในน้ำ หรือบริเวณที่ชื้นแฉะ ตัวอ่อนหรือลูกน้ำจะหากินอยู่ตามผิวน้ำ ยุงที่ดูดเลือดจะเป็นยุงตัวเมีย ในประเทศไทยมีอยู่หลายชนิดเช่นยุงบ้าน หรือยุงรำคาญ(Culex sp.) ยุงลาย(Aedes sp.)ยุงก้นปล่อง(Anopheles sp.)ยุงเสือ (Mansonia sp.)การควบคุมกำจัดยุงหลายวิธีการการกำจัดจะแตกต่างกัน แต่หลักการทั่วไปจะคล้ายกัน

สิ่งที่ควรคำนึง

1.ให้ความร่วมมือ ทำลายแหล่งน้ำ หรือเทน้ำในภาชนะที่ไม่ใช้ เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์

2.ท่อระบายน้ำไม่ควรมีน้ำขังนิ่ง ควรเป็นระบบน้ำไหลสะดวก และมีระบบป้องกันยุงเข้าสู่ภายในอาคาร

3.อำนวยความสะดวก เพื่อให้การกำจัดครอบคลุมทุกพื้นที่ทำบริการ

ขั้นตอนการดำเนินการ
– สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์หรือแหล่งพักอาศัยเพื่อเลือกใช้สารเคมีและวิธีการกำจัด
– ฉีดพ่นสารเคมีหรืออบควันบริเวณพุ่มไม้ ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำรอบๆอาคาร
– โรยทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำบริเวณที่มีน้ำขัง ท่อระบายน้ำรอบๆอาคาร
– อบละอองหรืออบควันภายในอาคารตามความเหมาะสมเพื่อกำจัดยุงภายในอาคาร
– ตรวจสอบประเมินผลเพื่อวิเคราะห์ผลการกำจัด

1.บริษัทรับประกันการบริการดูแลกำจัดยุงตามที่เสนอให้พิจารณาตลอดระยะสัญญา

2.การให้บริการแมลงบินจะไม่รับการแก้ไขปัญหามากกว่าตามสัญญากำหนด(จำนวนครั้งต่อเดือน)เท่านั้น

ปลากินลูกน้ำ

1. วิธีกำจัดลูกน้ำวิธีหนึ่งก็คือ การใช้ปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูง ปลาสอด ปลากัด โดยใส่ไว้ในโอ่งหรือบ่อซีเมนต์ที่ใส่น้ำสำหรับใช้ ปลาเหล่านี้จะช่วยกินลูกน้ำในน้ำ ซึ่งเป็นการช่วยควบคุมยุงลายได้ทางหนึ่ง

2. ปลาหางนกยูงเลี้ยงง่ายและขยายพันธุ์เร็ว พันธุ์พื้นเมืองของไทยนั้น ลวดลายไม่ค่อยสวย แต่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดีกว่าพันธุ์สวยงาม ปลาหางนกยูงกินอาหารได้หลายชนิด เช่น ลูกน้ำยุง

ตัวอ่อนแมลงต่างๆ หนอนแดง พืชน้ำ ตะไคร่น้ำ รวมทั้งลูกของมันเอง และลูกปลาอื่นๆ ด้วย ปลาหางนกยูงสามารถอยู่ได้ทั้งในน้ำสะอาด และน้ำสกปรก ในธรรมชาติจะพบปลานี้ได้ทั่วไปตามลำห้วย ฝายน้ำล้น หนองน้ำ สระน้ำ อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น

3. ใส่ปลาหางนกยูง 2-10 ตัวต่อภาชนะ จะช่วยให้ปลอดลูกน้ำยุงลาย ส่วนการคุมกำเนิดปริมาณปลาหางนกยูงในภาชนะทำได้โดยการใส่เฉพาะปลาตัวผู้

Categories: news