health news

ฟื้นฟูผู้ป่วยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คืนสู่สังคม

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เร่งเดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการคัดกรองบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นบุคลากรในพื้นที่เขตภาคกลางและภาคใต้ เน้นการประเมินและการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง รวมถึงการติดตามผู้มีปัญหาการดื่มสุราอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานและมีคุณภาพ นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการคัดกรองบำบัด (more…)

By admin, ago
health news

แนะ จำกัดใช้รถส่วนตัว3เดือนแก้ปัญหาฝุ่นเมืองกรุง

อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษแนะ ควรขยายช่วงเวลาห้ามวิ่งรถบรรทุก ห้ามจอดรถริมถนนสายหลัก หรืออาจจำกัดการใช้รถยนต์โดยแยกทะเบียนเลขคู่เลขคี่ รวมทั้งห้ามจุดไฟเผาสิ่งต่างๆ ในที่โล่งทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อบรรเทาปัญหามลพิษ นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวในงานเสวนา “ภัยร้าย ‘ฝุ่น’ กลางเมือง” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ถึงปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออกในกรุงเทพฯ ขณะนี้ (more…)

By admin, ago